CHKO Poodří píše o mě :-)

Chráněná krajinná oblast Poodří

V sobotu 10. 9. jsme v rámci kampaně Ukliďme svět společně s ČSOP ALCES, stráží přírody a dalšími dobrovolníky uklízeli odpadky v přírodní rezervaci Kotvice a blízkém okolí. V počtu 14 účastníků jsme se pustili do práce a postupně nasbírali 12 pytlů vytříděného odpadu. S likvidací pak pomohlo Město Studénka. Rovněž jsme vyčistili nápisy na ptačí pozorovatelně a informačních tabulích naučné stezky Kotvice.

Na závěr akce probíhalo vypouštění uzdravených živočichů ze Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, Bartošovice zpět do přírody. Program si pro nás připravila paní Markéta Cichá, která o zvířatech poutavě povyprávěla a nakonec umožnila účastníkům, aby si ježky, veverky, poštolky a další druhy ptáků vypustili.

Děkujeme všem za pomoc a těšíme se na další setkání u nás v Poodří.

#chkopoodri#uklidmesvet#uklidmecesko