Ekologické výukové programy

Koncepce programů vychází z mých dlouholetých zkušeností a využívá neotřelé metody přírodní a zážitkové pedagogiky. 

Má nabídka je koncipovaná tak, aby si z ní mohla každá škol(k)a vybrat, co potřebuje.

Pokud jde o obsah, zaměřuji se na několik témat, kterým se věnuji do hloubky. Zároveň sleduji aktuální trendy, na jejichž základě programy průběžně inovuji.

Bližší nabídku naleznete v nabídce konkrétní cílové skupiny.