Nabídka poradenství v oblasti biodiverzity

Potřebujete zvýšit biodiverzitu v areálu školy či v zázemí firmy? Chtěli byste se dozvědět, které možnosti lze ve vašem areálu využít? Nabízím své znalosti z oboru. Mám rozsáhlé zkušenosti se zvýšením biodiverzit na školních zahradách, navrhuji a realizuji opatření pro ZOO Ostrava, v níž mám na starosti ochranu přírody a krajiny a zvyšování biodiverzity na rozloze 92 ha. Poradím vám, jak vytvořit vhodné biotopy pro živočichy na konkrétních místech, a jak o tyto biotopy do budoucna pečovat. Každý prostor se liší, tudíž navrhnu několik možností na míru a poradím, která z nich je nejvhodnější.

Jak to probíhá? Dáme si schůzku, v níž si vaše prostory projdu a následně vypracuji návrh. V rámci vlastních možností mohu rovněž pomoci i s opatřeními, která se budou odvíjet od individuálních podmínek vašich prostor.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat.

Váš ekolog,

Ing. Markéta Cichá

tel.: 608 227 171

email: mcicha@ekologickeprogramy.cz

Ceník: cestovné 6 Kč/1 Km, konzultační 1 hod/ 500 Kč

Pokud u Vás jsem v rámci ekologického programu cestovné si neúčtuji. 

Biodiverzita

Biologická rozmanitost, je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí. Každý druh, ať již živočišný či rostlinný, má zde své místo. Dohromady tvoří provázaný celek.

Zachování biologické rozmanitosti je nezbytné, protože udržuje stabilitu ekosystémů. I organismy, jejichž vliv na fungování ekosystému byl doposud nepatrný, mohou odvrátit například přírodní krize.

Proč je biologická rozmanitost důležitá?


Zdravé ekosystémy nám poskytují mnoho základních předpokladů života, které považujeme za samozřejmost. Rostliny přeměňují energii ze slunce. Bakterie a další živé organismy rozkládají organickou hmotu na živiny, které rostlinám poskytují zdravou půdu. Opylovači mají zásadní význam pro rozmnožování rostlin a zajišťují tak naši produkci potravin. Rostliny a oceány fungují jako hlavní pohlcovače uhlíku. Koloběh vody je také silně závislý na živých organismech.

Stručně řečeno, biologická rozmanitost nám poskytuje čistý vzduch, pitnou vodu, kvalitní půdu a opylování plodin. Pomáhá nám v boji proti změně klimatu a přizpůsobování se jí a snižuje dopad přírodních rizik.

Každý živý organismus je součástí dynamických ekosystémů a proto může mít vymizení jednoho druhu dalekosáhlý dopad na potravinový řetězec. Není možné přesně říct, jaké by byly důsledky masového vymírání pro člověka. Je ale možná s jistotou tvrdit, že rozmanitost přírody umožňuje náš život a prosperitu.

Hlavní důvody úbytku biologické rozmanitosti

  • změny ve využívání půdy (např. odlesňování, intenzivní monokultury, urbanizace)
  • přímé vybíjení nadměrným lovem nebo rybolovem
  • Změna klimatu
  • Znečištění
  • Invazní nepůvodní druhy

Každý z nás se však může pokusit přispět svým dílem k ochraně a zvýšení biodiverzity ve svém okolí. Mnohdy stačí velmi jednoduchá opatření, která však mohou významně pomoci mnoha druhům živočichů kolem nás.