Vážení pedagogové a přátele přírody,

velmi ráda se stanu Vašim průvodcem přírodou s využitím všech mých znalostí a zkušeností získaných během několikaleté spolupráce se záchrannou stanicí pro volně žijící živočichy a s panem ornitologem, ekologem, ekolektorem Ing. Otakarem Závalským či také mým studiem na vysoké škole.

Věřím, že společně najdeme tu nejlepší cestu, jak vyvolat zájem mladé generace o přírodu kolem nás. Během mého výkladu Vám ukážu, jak nabyté poznatky z knih a učebnic, můžete využít v praxi.

Největší odměnou je pro mě nadšený posluchač, který si i po čase pamatuje obsah mé přednášky. A také pokud spatřím v očích dětí tu zažehnutou jiskru zájmu o přírodu a ten úsměv plný radosti z přírody.

Vzdělání

Vzdělání
• Střední zemědělská škola v Novém Jičíně, obor ochrana přírody a krajiny
• Univerzita Palackého, bakalářský učitelský studijní obor Biologie – geologie
• České zemědělské univerzita v Praze, bakalářský studijní program Zootechnika, obor Speciální chovy
• České zemědělské univerzita v Praze, magisterský studijní program Inženýrské ekologie, obor Ochrana přírody.

cvt_cert.odt_1884030622507792765

Cichá Markéta (1)

Motto:

Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit. Eckhart Tolle

Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi sebou a s přírodou. To není jen sen, ale nutnost. Dalajláma


 

Kam dál?