Fotografie sov

Puštík obecný (Strix aluco)

Patří mezi nejhojnější sovy u nás, můžeme ho zahlédnout v listnatých nebo smíšených lesích nebo i ve větších příměstských parcích. Může být zbarvený do popelavě šedé, nebo hnědé. Loví za šera a v noci útokem anebo pomalým letem nad zemí. Loví drobné hlodavce, nocující ptáky na stromech a obojživelníky. Hnízdí v dutinách stromů, na půdách domů ale může použít i opuštěné hnízdo dravců nebo krkavcovitých ptáků. Samička snáší 3 až 5 vajíček od konce března až duben. Celou dobu hnízdění sedí samička a zahřívá vajíčka a samec ji nosí ulovenou potravu. Po 28 až 30 dnech se vylíhnou mláďata.  

Sova Pálená (Tyto alba)

Je tichý noční lovec s dokonale vyvinutým sluchem, který ji umožňuje zcela přesně určit polohu kořisti  i v naprosté tmě. Je synantropní druh tj. druh vázaný na lidská obydlí. Ráda hnízdí na půdách, kůlnách, v kostelních věžích. Hnízdí v dubnu a za dobrých podmínek může zahnízdit i dvakrát ročně Bohužel i přes to je tato sova v ČR zařazena mezi druhy silně ohrožené. Sovu ohrožuje používání chemických přípravků k hubení hlodavců, nedostatek vhodných hnízdišť, autoprovoz nebo i také v tuhých zimách dochází k úhynu z důvodu hladu, protože sovy pálené nemají dostatečnou tukovou vrstvu pro delší přežití bez potravy.

Kalous ušatý (Asio otus) je hojný druh. Obývá lesy od nížin až po hory.