Výukové programy  pro Gymnázia, Střední školy

 

Vnitřní programy

 1. Pestrá příroda
 2. Ptáci od vejce k dospělci
 3. Savci
 4. ŽELVÍ TAJEMSTVÍ aneb CO SE SKRÝVÁ POD KRUNÝŘEM (živé suchozemské želvy)

Terénní exkurze

 1. Biodiverzita městského parku v Opavě
 2. Terénní exkurze od Studénky žel. stanice do PR Kotvice
 3. Terénní exkurze kolem rybníku Kačák u obce Albrechtičky
 4. Terénní exkurze Turkov (Poruba)
 5. Terénní exkurze na přání

Kombinovaný program (přednáška / manuální tvoření)

 1. Výroba budek pro drobné ptáky
 2. Výroba ptačích krmítek na zimní sezónu
 3. Po stopách našich zvířat

 


Vnitřní programy

 

 1. Pestrá příroda
 • délka programu: 45 min. (lze prodloužit na 90 min.)

Seznámíme se s řády savců, jenž žijí běžně u nás ve volné přírodě. U ptáků si probereme rozdíly v anatomii ptačích zobáků, nohou a peří. Prohlédneme si ještě hnízda od zástupců hmyzu, ptáků (např. sýkorka koňadra, rehek domácí, kos černý) a savců. Ukážeme si rozdíly mezi srstí jelenovitých a jejími parohy. Celý program je provázen ukázkami z přírody a obrázky pro lepší představu. Na vybrané lebky, zobáky, peří a paroží je možné si sáhnout a důkladně si je z blízka prohlédnout.

 

 1. Ptáci od vejce k dospělci
 • program trvá: 45 minut (lze prodloužit na 90 minut)

V tomto programu se budeme podrobněji zabývat celou třídou ptáků. Praktickými ukázkami si nejprve popovídáme o hnízdění a vejcích, poté přejdeme k anatomii a stavbě těla ptáků. Prohlédneme si prachové a obrysové peří a zopakujeme si jeho stavbu. Také si ukážeme typy nohou, a zobáků u různých řádů ptáků. Celý výklad je provázen ukázkami z přírody, zajímavostmi a poutavými fotografiemi. Žáci dostávají úkoly, které aktivně plní. Vzájemná komunikace, kladení otázek pomáhá udržet pozornost žáků. Tento program je vhodný i do výuky přírodopisu při probírání ptáků, je možno jejich získané vědomosti ukázat i v praxi a přímo na materiálech, které jsou přítomny.

 

 1. Savci
 • program trvá: 45 minut (lze prodloužit na 90 minut)

V programu projdeme základní řády savců žijících v ČR. Ukážu na lebkách rozdíl v chrupu mezi skupinami, které u nás žijí.  U vybraných zástupců např. šelem, hlodavců, sudokopytníků si řekneme zajímavosti a způsob jejich života. Podle zájmu žáků. Také si prohlédneme srst některých savců a paroží u našich nejběžnějších zástupců z čeledi jelenovitých. Žáci by měli získat všeobecný přehled o našich volně žijících savcích a již získané vědomosti si upevnit a obohatit o zajímavosti.

 

 1. ŽELVÍ TAJEMSTVÍ aneb CO SE SKRÝVÁ POD KRUNÝŘEM
 • program trvá: 45 minut

Chcete zpestřit výuku poutavou aktivitou? Chcete zkusit zaujmout žáky jinak, než výkladem a učebnicí? Chcete vnést kousek přírody do výuky? Právě pro vás je tento program. Nabízím kontaktní program s živými suchozemskými želvami a s vyprávěním o tomto fascinujícím plazu.

Třída plazů je systematicky rozdělena do čtyř řádů: krokodýli, hatérie, šupinatí a želvy. Poprvé se želvy historicky objevily v období dinosaurů, tedy před více jak 13 mld let. Do dnešní doby jich přežilo něco málo přes 300 druhů. I přes malý počet druhů jsou želvy velikostně i tvarově značně proměnlivé.

Zabývám se chovem suchozemských želv, např. želvy čtyřprsté nebo želvy ostruhaté, které mě doprovodí do vaší školy. Poutavou formou vám přiblížím tyto úžasné tvory, kteří jsou jednou z mála recentních skupin, jejichž fosilní záznamy začínají již v triasu.

 

Terénní exkurze

 

 1. Biodiverzita městského sadu v Opavě
 • program trvá: min. 90 minut (lze prodloužit)

Přírodovědná vycházka městským sadem v Opavě může být zpestřením běžné výuky. Člověkem uměle vytvořené biotopy jako jsou sady, zahrady, parky, rybníky mohou ve městech mít nejen funkci ekologickou, estetickou či odpočinkovou, ale mohou být využity i jako učební prostředek pro přiblížení učiva. Tyto městské sady v Opavě splňují ideální podmínky pro názornou ukázku provázanosti města s přírodními ekosystémy. Popovídáme si o vodě v krajině a důležitosti stromů od mladých až po mrtvé stromy. Také si ukážeme, co vše zde můžeme najít z fauny a flory. Vycházka nevyžaduje terénní obuv a je možná za každého počasí. Pro školní třídy je možné udělat pracovní listy.

 

 1. Terénní exkurze od Studénky žel. stanice do PR Kotvice
 • Délku trasy doporučuji minimálně 2km časově min. 1,5h.
 • Vzdálenost druhé trasy je 4,5 km časově min. 3h a vede kolem rybníku Kačák, který sousedí s Kotvicí.
 • Třetí trasa je dlouhá 6 km časově i s výkladem a klidným tempem s pauzami na svačinku min. 4 až 4,5h.

Příjemná vycházka do CHKO Poodří. Začíná u železniční stanice ve Studénce, po 300 m se dostaneme na stezku, ta vede přes potok Mlýnka a řeku Odru, směrem k PR Kotvici. Po cestě se seznámíme s rostlinami a zvířaty, žijícími v Poodří. Řekneme si mnoho zajímavostí nejen o zvířatech, ale i o ekosystémech, kterými budeme procházet. Díky bohatosti dané lokality, si výklad zpestříme praktickými ukázkami. Na přání učitele je možné program obohatit o konkrétní přírodovědné vědomosti získané ve škole.

 

 1. Terénní exkurze kolem rybníku Kačák u Albrechtiček
 • program trvá: 120 minut (lze prodloužit)
 • Délka trasy 2,5km

Pohodová nenáročná trasa kolem rybníka Kačák, který sousedí s rybníkem Kotvice. Se zastávkou na ptačí pozorovatelně v PR Kotvice. Po cestě zahlédneme ptáky z řádu bahňáci, brodivý, vrubozobý či další méně zastoupené řády a také uvidíme meandr řeky Odry.

 

 1. Terénní exkurze Turkov (Poruba)
 • program trvá: 90 – 120 minut (délka lze přizpůsobit i prodloužit)

Jedná se o úžasnou přírodní památku, jež byla vyhlášena v roce 1993. Její unikátnost spočívá nejen v množství druhů a pestré přírody, ale i v lokaci, která se nachází na rozhraní tří ostravských městských obvodů Martinov, Poruba, Třebovice a tudíž je velmi dobře dostupná přímo z městské zástavby. Na tomto místě Ostravy nalezneme poslední fragment zachovalého lužního lesa u řeky Opavy. Kde na velmi malé ploše, žije mnoho druhů vázaných na prostředí tohoto lesa. Ať už se jedná o zástupce ptáků, hmyzu či savců. Z jara, zde můžeme pozorovat porost krásně kvetoucího kosatce žlutého nebo ohroženou měsíčnici vytrvalou. PP Turkov je uvedená v kategorii lokálních mokřadů.

 

 1. Terénní exkurze na přání
 • program trvá: dle domluvy

Pokud byste měli zájem navštívit jiné lokality, než ty které pravidelně provázím, je možné mi napsat email s konkrétní představou, místem uskutečnění a na co byste se chtěli zaměřit. Zaměřuji se na ptactvo a biodiverzitu prostředí.

 

Kombinovaný program (přednáška / manuální tvoření)

 

 1. Hnízdění a výroba budek pro drobné ptáky
 • program trvá: 90 minut (2x 45 minut.)
 • cena programu je 1 450 Kč (v ceně je jedna ptačí budka+ přednáška),každá další budka 450 Kč

Tento program je kombinovaný. Nejdříve si budeme povídat o hnízdění ptáků a celkově o jejich ekologii. Ve druhé části stlučou žáci pod mým dohledem jednu budku pro drobné ptactvo, kterou si mohou zavěsit do školní zahrady, popř. zavěsíme společně. Dovezu zdarma jeden kus kvalitní dřevěné stavebnice ptačí budky ze smrkového dřeva. Tloušťka dřeva je 2, 3 cm. Budky jsou sestavené tak, aby se do nich nedostala kuna, ani ji neznehodnotil strakapoud, jsou uzpůsobené pro snadné uchycení k jakémukoli podkladu a pro snadné čištění a jsou otvíratelné.

 

 1. Výroba ptačích krmítek na zimní sezónu
 • program trvá: 90 minut (2 x 45 minut)
 • cena programu je 1 450 Kč (v ceně je jedno krmítko + přednáška),každé další krmítko 450 Kč

Tento program je ideální na začátek školního roku na podzim nebo v zimě. Žáky společná práce sbližuje a učí je pracovat v kolektivu. Program má dvě části. V první si povyprávíme o ptácích, kteří odlétají na zimoviště, a kteří u nás zůstávají. Probereme migraci ptáků. Poté přejdeme ke druhé části programu, kdy si žáci mohou stlouct jedno krmítko, které si můžete upevnit do školní zahrady. Krmítko je ze smrkového dřeva, tloušťka dřeva je 2, 3 cm, je velmi stabilní a má na střeše háček pro zavěšení. Pokud budete chtít více krmítek, je potřeba si další krmítko připlatit.

 

 1. Po stopách našich zvířat
 • program trvá: 45minut nebo 90 minut (délka lze přizpůsobit)
 • cena programu je 60 Kč/1 dítě (v ceně je zahrnuty materiál na vytvoření stopy)

Tento program je zaměřený převážně na stopování zvířat. V přírodě nemusíme zvíře vidět, ale jeho přítomnost nám odhalí pobytové znaky jako jsou např. stopy. S žáky se ponoříme do stopování pomocí vizuálních obrázků i odlitků a přiřadíme stopy k našim volně žijícím živočichům. Ve druhé části programu budou mít žáci možnost si stropy sami odlít do předem připravených forem. Dle domluvy můžeme také vyjít na školní zahradu nebo do nejbližší přírody a vyzkoušet si odlévání stop přímo v terénu. Toto však vyžaduje více času. Odlité vyschlé stopy si žáci mohou na památku odnést domů.