Ekologické programy pro veřejnost

Ekoprogramy

 1. Ornitologická procházka
 2. Biodiverzita městského parku v Opavě
 3. Terénní procházka PP Turkov (Poruba)
 4. Terénní procházka kolem rybníku Kačák u obce Albrechtičky
 5. Terénní procházka od Studénky žel. stanice do PR Kotvice

Ekologický stánek na akce pořádané městy

 1. Přiřazování přírodnin k obrázkům
 2. Interaktivní program Pestrá příroda
 3. Ekologické hrátky pro děti
 4. Přiřazování stop našich zvířat a odlévání stop
 5. Výroba budek pro drobné ptáky
 6. Výroba ptačích krmítek na zimní sezónu

 


 

 1. Ornitologická procházka
 • délka programu: podle trasy

Pohodová procházka přírodou s dalekohledy. Na vybrané trase budeme podle zpěvu hledat různé druhy ptactva. Dozvíme se mnoho zajímavých informací o ptácích a přírodě kolem nás. Trasu je potřeba dopředu domluvit.

 

 1. Biodiverzita městského parku v Opavě
 • délka programu: min. 90 minut (lze prodloužit)

Přírodovědná vycházka městským sadem v Opavě může být zpestřením běžné návštěvy. Dozvíte se, mnoho zajímavých informací, jelikož tyto městské sady splňují ideální podmínky pro názornou ukázku provázanosti města s přírodními ekosystémy. Popovídáme si o vodě v krajině a o důležitosti stromů, od mladých až po mrtvé stromy. Také si ukážeme, co vše zde můžeme najít z fauny a flory. Vycházka nevyžaduje terénní obuv a je možná za každého počasí. Vhodné je si s sebou vzít dalekohled.

 

 1. Terénní procházka PP Turkov (Poruba)
 • délka programu: 90 – 120 minut (délku lze přizpůsobit či prodloužit)

Jedná se o úžasnou přírodní památku, jež byla vyhlášena v roce 1993. Její unikátnost spočívá nejen v množství druhů a pestré přírody, ale i v lokaci, která se nachází na rozhraní tří ostravských městských obvodů Martinov, Poruba, Třebovice a tudíž je velmi dobře dostupná přímo z městské zástavby. Na tomto místě Ostravy nalezneme poslední fragment zachovalého lužního lesa u řeky Opavy. Kde na velmi malé ploše, žije mnoho druhů vázaných na prostředí tohoto lesa. Ať už se jedná o zástupce ptáků, hmyzu či savců. Z jara, zde můžeme pozorovat porost krásně kvetoucího kosatce žlutého nebo ohroženou měsíčnici vytrvalou. PP Turkov je uvedená v kategorii lokálních mokřadů.

 

 1. Terénní procházka kolem rybníku Kačák u Albrechtiček
 • délka programu: 120 minut (lze prodloužit)

Pohodová nenáročná trasa kolem rybníka Kačák, který sousedí s rybníkem Kotvice. Se zastávkou na ptačí pozorovatelně v PR Kotvice. Po cestě zahlédneme ptáky z řádu bahňáků, brodivých, vrubozobých či další méně zastoupené řády a také uvidíme meandr řeky Odry.

 

 1. Terénní procházka od Studénky žel. stanice do PR Kotvice
 • délka programu: dle domluvy min 90 min.

Příjemná vycházka do CHKO Poodří. Začíná u železniční stanice ve Studénce. Po 300 m se dostaneme na stezku, ta vede přes potok Mlýnka a řeku Odru, směrem k PR Kotvici. Po cestě se seznámíme s rostlinami a zvířaty, žijícími v Poodří. Řekneme si mnoho zajímavostí nejen o zvířatech, ale i o ekosystémech, kterými budeme procházet. Díky bohatosti dané lokality, si výklad zpestříme praktickými ukázkami

Délku trasy

První trasu doporučuji minimálně 1,5 km časově min. 1,5h.

Druhá trasa je 4,5 km časově min. 3h a vede kolem rybníku Kačák, který sousedí s Kotvicí.

Třetí trasa je dlouhá 6 km časově i s výkladem a klidným tempem s pauzami na svačinku min. 4 až 4,5h.

Ekologický stánek na akce pořádané městy

 

 1. Přiřazování přírodnin k obrázkům
 • délka programu: dle domluvy

Lidé pracují s obrázky a přírodninami z oblasti savců a ptáků a přiřazují je. Formou hry se dozvědí zajímavosti ze světa zvířat.

 

 1. Interaktivní program Pestrá příroda
 • délka programu: dle domluvy

Veřejnost má možnost si prohlédnout hnízda sršně, čmeláka, vosy a včelí rámeček s plástvemi, dále hnízdo myšky drobné. Zabrousíme i do světa ptáků a savců. Dle přání.

 

 1. Ekologické hrátky pro děti
 • délka programu: dle domluvy

Je to zaměřeno hlavně na děti. Zde jsou přítomny omalovánky, zvířecí puzzle, ptačí kolotoč, tabule s přiřazováním živočichů ke správným biotopům. Formou hry děti získávají vztah k přírodě.

 

 1. Přiřazování stop našich zvířat a odlévání stop
 • délka programu: dle domluvy
 • potřeba počítat s materiálem se sádrou

Stopy savců a ptáků, kteří u nás žijí, může veřejnost přiřadit k obrázkům. Např. stopa vlka, divokého prasete, výra velkého, strakapouda prostředního. Je možné vzít formy a pomocí sádry, kterou si lidé sami umíchají odlít stopu. Stopa schne cca 20 minut dle počasí. Stopu si mohou odnést na památku domů.

 

 1. Výroba budek pro drobné ptáky
 • Cena budky je 450 Kč

Tento program je vhodný na jaře nebo v létě. Veřejnost má možnost si stlouci předem připravenou stavebnici ptačí budky. Tato stavebnice je již řadu let odzkoušena. V přírodě vydrží a hnízdo je chráněno před nezvanými hosty např. strakapoudem, kunou. V budce mohou zahnízdit drobní ptáci, jako jsou vrabci či sýkorky. Krmítko je ze smrkového dřeva, tloušťka dřeva je 2 – 3 cm, je velmi stabilní a má na střeše háček pro zavěšení. Krmítko lze kontrolovat pomocí odklápěcí stříšky.

 

 1. Výroba ptačích krmítek na zimní sezónu
 • Cena stavebnice krmítko je 450 Kč

Tento program je vhodný na podzim a zimu. Veřejnost má možnost si stlouci předem připravenou stavebnici ptačího krmítka. Toto krmítko je vyzkoušeno řadu let. Krmítko je ze smrkového dřeva a je velmi pevné. Má háček na zavěšení.