Milé paní učitelky a milí páni učitelé,
s potěšením vám představuji nabídku programů na nový školní rok.

Programy probíhají přímo u Vás ve škole, pokud není uvedeno
jinak. Pokud program probíhá také venku, je třeba nepodcenit vybavení žáků: vhodné
oblečení, pláštěnka a dobrá terénní obuv. Programy pro ZŠ probíhají od 8 hod., po domluvě
lze začátek posunout. Programy jsou připraveny pro skupinu max. 30 dětí. Ceny
environmentálního programu jsou uvedeny za jednu třídu. Kombinace programů v jeden den je možná. Programy lze také platit z programů a v rámci projektových dní.

Výukové programy Základní školy 1. stupeň

Vnitřní programy

 1. Pestrá příroda
 2. Ptáci od vejce k dospělci (živé zvíře)
 3. Savci
 4. ŽELVÍ TAJEMSTVÍ aneb CO SE SKRÝVÁ POD KRUNÝŘEM (živé suchozemské želvy)
 5. Svět bezobratlých živočichů (živé zvíře)
 6. Vodní hrátky
 7. Změna klimatu základní znalosti

Terénní exkurze

 1. Biodiverzita městského sadu v Opavě
 2. Terénní exkurze od Studénky žel. stanice do PR Kotvice
 3. Terénní exkurze kolem rybníku Kačák u obce Albrechtičky
 4. Terénní exkurze Turkov (Poruba)
 5. Terénní exkurze na přání
 6. Biodiverzita v okolí školy
 7. Terénní exkurze Turkov – nově s dvěma odborníky
 8. Terénní exkurze Turkov (Poruba) zaměřená na historii a rostliny

Projektové dny

 1. Terénní exkurze Rybníky a PR Kotvice
 2. Terénní exkurze naučná zámecká stezka Zámek Bartošovice (cesta vody)
 3. Individuální program dle domluvy

Kombinovaný program (přednáška / manuální tvoření)

 1. Výroba budek pro drobné ptáky
 2. Výroba ptačích krmítek na zimní sezónu
 3. Po stopách našich zvířat
 4. Výroba hmyzích hotelů

 


Vnitřní programy

 

 1. Pestrá příroda
 • délka programu: 45 min. (lze prodloužit na 90 min.)

Seznámíme se s řády savců, jenž žijí běžně u nás ve volné přírodě. U ptáků si probereme rozdíly v anatomii ptačích zobáků, nohou a peří. Prohlédneme si ještě hnízda od zástupců hmyzu, ptáků (např. sýkorka koňadra, rehek domácí, kos černý) a savců. Ukážeme si rozdíly mezi srstí jelenovitých a jejími parohy. Celý program je provázen ukázkami z přírody a obrázky pro lepší představu. Na vybrané lebky, zobáky, peří a paroží je možné si sáhnout a důkladně si je z blízka prohlédnout. Tento program je stručnější s převahou přírodních ukázek.

 

 1. Ptáci od vejce k dospělci
 • program trvá: 45 minut (lze prodloužit na 90 minut)

V tomto programu se budeme podrobněji zabývat celou třídou ptáků. Praktickými ukázkami si nejprve popovídáme o hnízdění a vejcích, poté přejdeme k anatomii a stavbě těla ptáků. Prohlédneme si prachové a obrysové peří a naučíme se jeho stavbu. Také si probereme typy nohou, a zobáků u různých řádů ptáků. Celý výklad je provázen ukázkami z přírody, zajímavostmi a poutavými fotografiemi. Žáci dostávají úkoly, které aktivně plní. Vzájemná komunikace, kladení otázek pomáhá udržet pozornost žáků. Tento program je vhodný i do výuky přírodopisu při probírání ptáků, je možno jejich získané vědomosti ukázat i v praxi a přímo na materiálech, které jsou přítomny.

 

 1. Savci
 • program trvá: 45 minut (lze prodloužit na 90 minut)

V programu projdeme základní znaky savců a podrobně si ukážeme na lebkách rozdíl v chrupu mezi skupinami, které u nás žijí.  U vybraných zástupců např. šelem, hlodavců, sudokopytníků si řekneme zajímavosti a způsob jejich života. Také si prohlédneme srst některých savců a paroží u našich nejběžnějších zástupců z čeledi jelenovitých. Žáci by měli získat všeobecný přehled o našich volně žijících savcích a již získané vědomosti si upevnit a obohatit o zajímavosti.

 1. ŽELVÍ TAJEMSTVÍ aneb CO SE SKRÝVÁ POD KRUNÝŘEM
 • program trvá: 45 minut (90 min.)

Chcete zpestřit výuku poutavou aktivitou? Chcete zkusit zaujmout žáky jinak, než výkladem a učebnicí? Chcete vnést kousek přírody do výuky? Právě pro vás je tento program. Nabízím kontaktní program s živými suchozemskými želvami a s vyprávěním o tomto fascinujícím plazu. Žáci si budou moct želvy pohladit i nakrmit.

Zabývám se chovem suchozemských želv, např. želvy čtyřprsté nebo želvy ostruhaté, které mě doprovodí do vaší školy. Poutavou formou vám přiblížím tyto úžasné tvory, kteří jsou jednou z mála recentních skupin, jejichž fosilní záznamy začínají již v triasu.

 1. Svět bezobratlých živočichů
 • program trvá: 45 minut (90min.)

Nejvíce se budeme věnovat třídě hmyzu. Včela medonosná je jedna z nejznámějších zástupců. Ukážu a popíšu rámeček z včelího úlu s plástvemi, zbytky pylu a medu, jak vypadá propolis a včelí vosk a k čemu se používají. Ukážu také hnízdo vosy, čmeláka a sršně. Žáci si budou moct dané předměty i osahat. Žáci budou následně ve skupinách přiřazovat a skládat vývojová stádia bezobratlých živočichů (beruška, motýl, kobylka, žížala, hlemýžď, chyták skokan – kdo jako první odhalí, dostane drobný dárek). Následně si budeme o těchto živočiších povídat. Přivezu s sebou živé překvapení.

6. Vodní hrátky

program trvá: 45 minut (90min.)

Voda je důležitou součástí našich životů a pro žáky je vždy lákadlem. V tomto programu si s
ní budeme hrát a provádět různé pokusy, na jejichž základě se žáci dozvědí spoustu
zajímavých informací.

7. Změna klimatu základní znalosti

délka programu: 90 minut

tento program lze objednat od prosince 2023

Program je určený pouze pro 4. a 5. ročník základní školy. Vysvětlíme si co je klimatická změna, co ji způsobuje, jak nás ovlivní, jak se můžeme na ni připravit, vysvětlíme si jak vnímat změnu klimatu jako novou příležitost pro naši planetu. Zde bude probíhat práce s videem a proto je potřeba zajistit dataprojektor. Práce ve skupinkách a pracovní listy dovezu sebou.

Ceny programů:

 

Terénní exkurze

 

 1. Biodiverzita městského sadu v Opavě
 • délka programu: min. 90 minut (ideálně lze prodloužit max. na 150 min.)
 • cena programu: 1 400 Kč

Přírodovědná vycházka městským sadem v Opavě může být zpestřením běžné výuky. Člověkem uměle vytvořené biotopy jako jsou sady, zahrady, parky, rybníky mohou ve městech mít nejen funkci ekologickou, estetickou či odpočinkovou, ale mohou být využity i jako učební prostředek pro přiblížení učiva. Tyto městské sady v Opavě splňují ideální podmínky pro názornou ukázku provázanosti města s přírodními ekosystémy. Popovídáme si o vodě v krajině a důležitosti stromů od mladých až po mrtvé stromy. Také si ukážeme, co vše zde můžeme najít z fauny a flory. Vycházka nevyžaduje terénní obuv a je možná za každého počasí. Pro školní třídy je možné udělat pracovní listy.