Milé paní učitelky a milí páni učitelé,
s potěšením vám představuji nabídku programů na nový školní rok.

Programy probíhají přímo u Vás ve škole, pokud není uvedeno jinak. Pokud program
probíhá také venku, je třeba nepodcenit vybavení žáků: vhodné oblečení, pláštěnka a
dobrá terénní obuv. Programy pro MŠ mohou probíhat od 8 hod., po domluvě lze začátek
posunout. Programy jsou připraveny pro skupinu max. 30 dětí. Ceny environmentálního
programu jsou uvedeny za jednu třídu. Pokud si objednáte dva programy v jeden den celková cena se sníží o 400 Kč.

Výukové programy 

Vnitřní programy (za pěkného počasí je možné být venku)

 1. Lesní putování s ježkem Bodlinkou
 2. Ptačí kamarádi straky Rozárky
 3. Pestrá příroda lesa a luk
 4. Želví kamarádi přicházejí (živé suchozemské želvy)
 5. Tajemství školní zahrady aneb hmyzí svět  (živé překvapení)
 6. Hrátky s vodou
 7. Čtyři roční období v přírodě

Terénní exkurze

 1. Biodiverzita městského parku v Opavě
 2. Terénní exkurze od Studénky žel. stanice do PR Kotvice
 3. Terénní exkurze kolem rybníku Kačák u obce Albrechtičky
 4. Terénní exkurze Turkov (Poruba)
 5. Terénní exkurze na přání
 6. Ptáčci ve městě

Program kombinovaný (přednáška/manuální výroba)

 1. Výroba budek pro drobné ptáky
 2. Výroba ptačích krmítek na zimní sezónu
 3. Odlévání stop našich zvířat
 4. Výroba hmyzích hotelů

Vnitřní programy (za pěkného počasí je možné být venku)

 

 1. Lesní putování s ježkem Bodlinkou
 • délka programu: 45 – 60 minut
 • cena programu: 1 200 Kč

Program zaměřený na savce v naší přírodě. Vstoupíme společně do lesa, kde navštívíme ježka a jeho kamarády. Prozkoumáme kouzelné lesní království, ve kterém žijí, a také navštívíme louku, která se nachází hned vedle. Děti budou mít možnost si osahat různé přírodniny např. srst, peří, paroží. A užít si zábavné dopoledne. Na památku dostanou malý dárek.

 1. Ptačí kamarádi straky Rozárky 
 • délka programu: 60 min.
 • cena programu: 1 200 Kč

Program zaměřený na ptáky v naší přírodě. S dětmi si poutavě popovídáme o ptácích,
kteří se vyskytují v naší krajině. Řekneme si základní údaje, např. popis těla ptáků, proč
létají, čím se živí, kde žijí, jak je můžeme na zahradě pozorovat atd. Děti se dozvědí
spoustu zajímavostí a seznámí se pomocí hmatu např. s peřím, tvary zobáků a nohou.
Společně si zahrajeme i hru. V závěru budou odměněni drobností (samolepka,
omalovánka…)

 

 1. Pestrá příroda lesa a luk 
 • délka programu: 45 – 60 minut
 • cena programu: 1 200 Kč

S dětmi si prostřednictvím obrázků ukážeme, která zvířátka můžeme vidět v lese
a na louce. Poté si s využitím různých ukázek budeme povídat o ptácích a savcích žijících
v lese. Program je doprovázen interaktivními prvky, které si žáci budou moct
prohlédnout a osahat, rovněž s nimi budou pracovat v rámci plnění úkolů. K dispozici
budou vzorky peří, srsti, paroží a nohou od ptáků i savců. Na závěr dostanou děti
drobnou odměnu na památku.

 

 1. Želví kamarádi přicházejí (živé suchozemské želvy)
 • délka programu: 45 min.
 • cena programu: 1 200 Kč

Kontaktní program s živými želvami přímo ve vaší škole. Ideální je, pokud program
probíhá za pěkného počasí ve školní zahradě. Pěkné počasí znamená pro želvy v jarním a letním období nad. 20 stupňů. V zimním období bohužel musí program probíhat bohužel uvnitř. Želvy jsou studenokrevní živočichové, což znamená, že teplota jejich těla se mění podle okolního prostředí. S dětmi si povyprávíme o želvách, které si následně budou moct pohladit, vzít do rukou nebo je nakrmit pokud želvy samy budou chtít. Tímto se děti zároveň učí, jak zacházet se zvířaty. Mezi druhy, které budou mít děti možnost poznat, je např. želva ostruhatá, želva stepní nebo želva pardálí. Druhy želv volím podle počasí a ročního období, jelikož část želv v zimním období hibernuje.

 

5.Tajemství školní zahrady aneb hmyzí svět (živé překvapení)

 • délka programu: 45 – 60 min.
 • cena programu: 1 200 Kč

Svět drobných zvířat je velmi zajímavý, a proto nabízím program, v němž vám ukážu,
co může žít na vaší zahradě. Program je vhodný od jara do podzimu. Nejdříve si povíme,
která zvířata můžeme najít na zahradě. Prozkoumáme včelí rámeček z úlu, v němž jsou
plástve, pyl a med, poté koukneme na domečky vos, sršňů i čmeláků. Vše si mohou děti
osahat. Představím nejběžnější drobná zvířata (kobylku, berušku, motýla, žížalu
nebo hlemýždě) a přiřadíme je k obrázkům, čímž si děti udělají představu o tom, čím se
živí a kde bydlí. Můžeme se vydat na vaši zahradu a hledat s dětmi její obyvatele.
S programem můžeme za příznivého počasí začít venku.

 

6. Hrátky s vodou

 • délka programu: 45 – 60 min.
 • cena programu: 1 200 Kč

Voda je důležitou součástí našich životů a pro děti je vždy lákadlem. V tomto programu
si s ní budeme hrát a provádět různé pokusy, na jejichž základě se děti dozvědí spoustu
zajímavých informací.

 

7. Čtyři roční období v přírodě

 • délka programu: 45 – 60 min.
 • cena programu: 1 200 Kč (cena programu Léto zahrnuje materiál 1 400 Kč)

Obsah programu se odvíjí od konkrétního ročního období. Řekneme si, jak žijí zvířata
v lese, k dispozici budou také ukázky a hry tematicky zaměřené na dané období,
např. přiřazování, poznávání, omalování ad.

Program JARO 21. 3. – 20. 6.
Mrazy polevují, v přírodě taje sníh a světla je čím dál víc. Je jaro! Stromům rostou nové
větvičky i listy, v jejich korunách hnízdí ptáci. Zpěv ptáků rozezní vaší třídu. Některá
zvířata se probouzejí ze zimního spánku a mnohá už mají mláďata.

Program LÉTO 21. 6. – 22. 9.
Cena programu: 1400 Kč

Pilné včelky
Včelka pozve děti do svého domova v úlu, kde bydlí se svými sestřičkami, bratříčky
i maminkou – královnou. Poví jim, s čím vším tu musí pomáhat, než se může rozletět
vstříc voňavým květinám. Ukáže dětem různé druhy medu, aby je mohly zkoumat všemi
smysly. Nakonec jim daruje včelí vosk, z něhož si děti vytvoří vlastní svíčku.

Program PODZIM 23. 9. – 20. 12.

Barevný podzim
Vzal si malíř pestré barvy,
listí stromů maluje,
my společně prozkoumáme,
jak a proč to všechno je.

Příroda je stejně pestrá jako svět zvířat. Řekneme si jak zvířata se připravují na zimu. Ptáci odlétají. Řekneme si plno zajímavých věcí a vyzkoušíme si let do teplých krajů a nakonec si chvíli pohrajeme. Mnoho věcí si jen neřekneme ale vyzkoušíme a osaháme formou zážitkové pedagogiky.

Program ZIMA 21. 12. – 20. 3.
„Teplo nebo zima, spolu je nám prima“. Ptáci v zimně neumrznou. Mají různé
vychytávky. Jak přežít zimu: Kdo spí, nemusí jíst. A povíme si spoustu dalších
zajímavostí o životě zvířat v zimě.

Terénní exkurze

 

 1. Biodiverzita městského sadu v Opavě
 • program trvá: 90 minut (lze přizpůsobit)
 • délka trasy: 2 km
 • cena programu: 1 200Kč

Přírodovědná vycházka městským sadem v Opavě může být zpestřením programu pro děti. Půjdeme parkem a budeme pozorovat různé druhy ptáků, budeme je také poslouchat. Dětem povím o vodních jezírkách a obyvatelích, prozkoumáme broukoviště, řekneme si zajímavosti o stromech a přírodě v parku. Vycházka nevyžaduje terénní obuv a je možná za každého počasí. Drobný dárek.

 

 1. Terénní exkurze od Studénky žel. stanice do PR Kotvice
 • program trvá: 120 min ( s přestávkami na svačinku)
 • délka trasy: 2 Km
 • cena programu: 50 Kč/ 1dítě

Příjemná vycházka do CHKO Poodří. Začíná u železniční stanice ve Studénce, po 300 m se dostaneme na stezku, ta vede přes potok Mlýnka a řeku Odru, směrem k PR Kotvici. Po cestě se seznámíme s rostlinami a zvířaty, žijícími v Poodří. Řekneme si mnoho zajímavostí nejen o zvířatech, ale i o ekosystémech, kterými budeme procházet. Díky bohatosti dané lokality, si výklad zpestříme praktickými ukázkami.

 1. Terénní exkurze kolem rybníku Kačák u Albrechtiček
 • program trvá: 2,5 h až 3 h  ( s přestávkami na svačinku)
 • délka trasy: 2 Km
 • cena programu: 50 Kč/1 dítě

Pohodová nenáročná trasa kolem rybníka Kačák, který sousedí s rybníkem Kotvice. Se zastávkou na ptačí pozorovatelně v PR Kotvice. Po cestě zahlédneme ptáky z řádu bahňáci, brodivý, vrubozobý či další méně zastoupené řády a také uvidíme meandr řeky Odry.

 

 1. Terénní exkurze Turkov (Poruba)
 • program trvá: 90 minut (délka lze přizpůsobit i prodloužit)
 • cena programu: 1 000 Kč
 • délka trasy: 1,5 Km

Jedná se o úžasnou přírodní památku, jež byla vyhlášena v roce 1993. Její unikátnost spočívá nejen v množství druhů a pestré přírody, ale i v lokaci, která se nachází na rozhraní tří ostravských městských obvodů Martinov, Poruba, Třebovice a tudíž je velmi dobře dostupná přímo z městské zástavby. Na tomto místě Ostravy nalezneme poslední fragment zachovalého lužního lesa u řeky Opavy. Kde na velmi malé ploše, žije mnoho druhů vázaných na prostředí tohoto lesa. Ať už se jedná o zástupce ptáků, hmyzu či savců. Z jara, zde můžeme pozorovat porost krásně kvetoucího kosatce žlutého nebo ohroženou měsíčnici vytrvalou. PP Turkov je uvedená v kategorii lokálních mokřadů.

 

 1. Terénní exkurze na přání
 • program trvá: 45 – 90 min
 • cena programu: 1 200 Kč

Pokud byste měli zájem navštívit jiné lokality, než ty které pravidelně provázím, je možné mi napsat email s konkrétní představou, místem uskutečnění a na co byste se chtěli zaměřit. Či na ptactvo, které se tam nachází, nebo hmyz nebo všeobecnou biodiverzitu.

 

6. Ptáčci ve městě

 • program trvá: 45-60 min
 • cena programu: 1 200 Kč

Krátké povídání o ptácích ve městě a okolí školy. Téma je přizpůsobené ročnímu období
a následuje procházka do přírody v okolí školky, pohybové hry a říkanky. Budeme
poznávat okolní ptáky podle vzhledu i podle zpěvu.

Program kombinovaný (přednáška/manuální výroba)

 

 1. Výroba budek pro drobné ptáky 
 • program trvá: 90 minut
 • cena programu je 1 450 Kč (v ceně je jedna ptačí budka+ přednáška),každá další budka 500 Kč

Tento program je kombinovaný. Nejdříve si budeme povídat o hnízdění ptáků a celkově
o jejich ekologii. Ve druhé části stlučou žáci pod mým dohledem jednu budku pro drobné
ptactvo, kterou si mohou zavěsit do školní zahrady, popř. zavěsíme společně. V ceně
ekoprogramu je zahrnut jeden kus kvalitní dřevěné stavebnice ptačí budky
ze smrkového dřeva, který přivezu. Tloušťka dřeva je 2, 3 cm. Budky jsou sestavené tak,
aby se do nich nedostala kuna, ani ji neznehodnotil strakapoud. Jsou uzpůsobené
pro snadné uchycení k jakémukoli podkladu a jsou otvíratelné pro usnadnění čištění.

 

 1. Výroba ptačích krmítek na zimní sezónu
 • program trvá: 90 minut
 • cena programu je 1 450 Kč (v ceně je jedno krmítko + přednáška),každé další krmítko 500 Kč

Tento program je ideální na začátek školního roku na podzim nebo v zimě. Žáky
společná práce sbližuje a učí je pracovat v kolektivu. Program má dvě části. V první si
povyprávíme o ptácích, kteří odlétají na zimoviště, a kteří u nás zůstávají. Poté přejdeme
ke druhé části programu, kdy si žáci mohou stlouct jedno krmítko, které si můžete
upevnit do školní zahrady. Krmítko je ze smrkového dřeva, tloušťka dřeva je 2, 3 cm, je
velmi stabilní a má na střeše háček pro zavěšení. Pokud budete chtít více krmítek, je
potřeba si další krmítko připlatit.

 

 1. Odlévání stop našich zvířat
 • program trvá: 60 – 90 minut (délka lze přizpůsobit)
 • cena programu: 1 500 Kč

Tento program je zaměřený převážně na stopování zvířat. V přírodě nemusíme zvíře
vidět, ale jeho přítomnost nám odhalí pobytové znaky, jako jsou např. stopy. S žáky se
ponoříme do stopování pomocí vizuálních obrázků i odlitků a přiřadíme stopy k našim
volně žijícím živočichům. Ve druhé části programu budou mít žáci možnost si stropy
sami odlít do předem připravených forem. Dle domluvy můžeme také vyjít na školní
zahradu nebo do nejbližší přírody a vyzkoušet si odlévání stop přímo v terénu. Toto však
vyžaduje více času. Odlité vyschlé stopy si děti mohou na památku odnést domů.

 

 

4. Výroba hmyzích hotelů

 • program trvá: 90 minut
 • cena programu: 1500 Kč (Každý další hmyzí hotel na víc 300 Kč)

S dětmi si popovídáme o světě hmyzu a jeho důležitosti. Ukážeme si praktické ukázky
hmyzích domečků a společně se pustíme do výroby hmyzího hotelu. Každé dítě bude mít
možnost si vyvrtat aku-vrtačkou několik děr do předpřipraveného dřevěného špalku,
pak sešroubovat hmyzí hotel, který můžeme následně upevnit do školní zahrady, a vy
tak můžete s dětmi pozorovat, jak neškodné včely samotářky osídlují domeček. Nehrozí
žádné nebezpečí a vrtat s mou pomocí a mým dohledem zvládají i ty nejmenší děti od 3
let. Při vrtání vzniká drobný odpad.

Ing. Markéta Cichá, ekolog, ornitolog
www.ekologickeprogramy.cz
tel. 608 227 171, mcicha@ekologickeprogramy.cz