Milé paní učitelky a milí páni učitelé,
s potěšením vám představuji nabídku programů na nový školní rok.

Programy probíhají přímo u Vás ve škole, pokud není uvedeno
jinak. Pokud program probíhá také venku, je třeba nepodcenit vybavení žáků: vhodné
oblečení, pláštěnka a dobrá terénní obuv. Programy pro ZŠ probíhají od 8 hod., po domluvě
lze začátek posunout. Programy jsou připraveny pro skupinu max. 30 dětí. Ceny
environmentálního programu jsou uvedeny za jednu třídu.

Výukové programy Základní školy 2. stupeň

Vnitřní programy

 1. Pestrá příroda
 2. Ptáci od vejce k dospělci
 3. Savci
 4. ŽELVÍ TAJEMSTVÍ aneb CO SE SKRÝVÁ POD KRUNÝŘEM (živé suchozemské želvy)
 5. Svět bezobratlých živočichů
 6.  Změna klimatu z pohledu vody
 7. Změna klimatu základní vědomosti v souvislostech
 8. Les a parní stroj

Terénní exkurze

 1. Biodiverzita městského parku v Opavě
 2. Terénní exkurze od Studénky žel. stanice do PR Kotvice
 3. Terénní exkurze kolem rybníku Kačák u obce Albrechtičky
 4. Terénní exkurze Turkov (Poruba)
 5. Terénní exkurze na přání
 6. Biodiverzita v okolí školy
 7. Terénní exkurze Turkov – nově s dvěma odborníky 
 8. Terénní exkurze Turkov (Poruba) zaměřená na historii a rostliny

Projektový den

 1. Terénní exkurze PR Kotvice
 2. Terénní exkurze naučná zámecká stezka Zámek Bartošovice (cesta vody)
 3. Individuální dle domluvy

Kombinovaný program (přednáška / manuální tvoření)

 1. Výroba budek pro drobné ptáky
 2. Výroba ptačích krmítek na zimní sezónu
 3. Po stopách našich zvířat
 4. Výroba hmyzích hotelů

Vnitřní programy

 

 1. Pestrá příroda
 • délka programu: 45 min. (lze prodloužit na 90 min.)

Seznámíme se s řády savců, jenž žijí běžně u nás ve volné přírodě. U ptáků si probereme rozdíly v anatomii ptačích zobáků, nohou a peří. Prohlédneme si ještě hnízda od zástupců hmyzu, ptáků (např. sýkorka koňadra, rehek domácí, kos černý) a savců. Ukážeme si rozdíly mezi srstí jelenovitých a jejími parohy. Celý program je provázen ukázkami z přírody a obrázky pro lepší představu. Na vybrané lebky, zobáky, peří a paroží je možné si sáhnout a důkladně si je z blízka prohlédnout.

 

 1. Ptáci od vejce k dospělci
 • program trvá: 45 minut (lze prodloužit na 90 minut)

V tomto programu se budeme podrobněji zabývat celou třídou ptáků. Praktickými ukázkami si nejprve popovídáme o hnízdění a vejcích, poté přejdeme k anatomii a stavbě těla ptáků. Prohlédneme si prachové a obrysové peří a zopakujeme si jeho stavbu. Také si ukážeme typy nohou, a zobáků u různých řádů ptáků. Celý výklad je provázen ukázkami z přírody, zajímavostmi a poutavými fotografiemi. Žáci dostávají úkoly, které aktivně plní. Vzájemná komunikace, kladení otázek pomáhá udržet pozornost žáků. Tento program je vhodný i do výuky přírodopisu při probírání ptáků, je možno jejich získané vědomosti ukázat i v praxi a přímo na materiálech, které jsou přítomny.

 

 1. Savci
 • program trvá: 45 minut (lze prodloužit na 90 minut)

V programu projdeme základní řády savců žijících v ČR. Ukážu na lebkách rozdíl v chrupu mezi skupinami, které u nás žijí.  U vybraných zástupců např. šelem, hlodavců, sudokopytníků si řekneme zajímavosti a způsob jejich života. Podle zájmu žáků. Také si prohlédneme srst některých savců a paroží u našich nejběžnějších zástupců z čeledi jelenovitých. Žáci by měli získat všeobecný přehled o našich volně žijících savcích a již získané vědomosti si upevnit a obohatit o zajímavosti.

 

 1. ŽELVÍ TAJEMSTVÍ aneb CO SE SKRÝVÁ POD KRUNÝŘEM
 • program trvá: 45 minut

Chcete zpestřit výuku poutavou aktivitou? Chcete zkusit zaujmout žáky jinak, než výkladem a učebnicí? Chcete vnést kousek přírody do výuky? Právě pro vás je tento program. Nabízím kontaktní program s živými suchozemskými želvami a s vyprávěním o tomto fascinujícím plazu.

Třída plazů je systematicky rozdělena do čtyř řádů: krokodýli, hatérie, šupinatí a želvy. Poprvé se želvy historicky objevily v období dinosaurů, tedy před více jak 13 mld let. Do dnešní doby jich přežilo něco málo přes 300 druhů. I přes malý počet druhů jsou želvy velikostně i tvarově značně proměnlivé.

Zabývám se chovem suchozemských želv, např. želvy čtyřprsté nebo želvy ostruhaté, které mě doprovodí do vaší školy. Poutavou formou vám přiblížím tyto úžasné tvory, kteří jsou jednou z mála recentních skupin, jejichž fosilní záznamy začínají již v triasu.

 

 1. Svět bezobratlých živočichů
 • program trvá: 45 minut

Nejvíce se budeme věnovat třídě hmyzu. Včela medonosná je jedna z nejznámějších zástupců. Ukážu a popíšu rámeček z včelího úlu s plástvemi, zbytky pylu a medu, jak vypadá propolis a včelí vosk a k čemu se používají. Ukážu také hnízdo vosy, čmeláka a sršně. Žáci si budou moct dané předměty i osahat. Žáci budou následně ve skupinách přiřazovat a skládat vývojová stádia bezobratlých živočichů (beruška, motýl, kobylka, žížala, hlemýžď, chyták skokan – kdo jako první odhalí, dostane drobný dárek). Následně si budeme o těchto živočiších povídat. Přivezu s sebou živé překvapení.

 

6.  Změna klimatu z pohledu vody

délka programu: 90 minut

tento program lze objednat od prosince

Zaměříme se na základní sloučeninu vodu. Zopakujeme si vše co o vodě víme. Koloběh vody, znečištění vody a plynule přejdeme do tématu klimatická změna. Zde se budeme podrobně věnovat souvislosti vody s klimatickou změnou. Vody z pohledu ekologa, který má na starosti biodiverzitu v zoo Ostrava a jsem velmi často s biotopem, který se pojí s vodou v kontaktu. Prace ve skupině. Potřeba zajištění dataprojektoru. 

7. Změna klimatu základní vědomosti v souvislostech

délka programu: 90 minut

tento program lze objednat od prosince 2023

Vysvětlíme si co je klimatická změna, co ji způsobuje, jak nás ovlivní, jak se můžeme na ni připravit, vysvětlíme si, jak vnímat změnu klimatu jako novou příležitost pro naši planetu. Zamyslíme se nad opatřením mitigačním a adaptačním. Zde bude probíhat práce s videem a proto je potřeba zajistit dataprojektor. Práce ve skupinkách a pracovní listy dovezu sebou.

8. Les a parní stroj

délka programu: 90 minut

program lze objednat od prosince

Tento program se zabývá oxidem uhličitým. Od parního stroje přejdeme po přítomnost, názorně pomocí Keelingové křivky si vysvětlíme nárůst CO2 v atmosféře. Pro lepší pochopení si uděláme s žáky názornou simulaci. Bude potřeba zařídit dataprojektor.

Terénní exkurze

 1. Biodiverzita městského sadu v Opavě
 • program trvá: min. 90 minut (lze prodloužit na 150 min.)
 • cena programu: 1 400 Kč

Přírodovědná vycházka městským sadem v Opavě může být zpestřením běžné výuky. Člověkem uměle vytvořené biotopy jako jsou sady, zahrady, parky, rybníky mohou ve městech mít nejen funkci ekologickou, estetickou či odpočinkovou, ale mohou být využity i jako učební prostředek pro přiblížení učiva. Tyto městské sady v Opavě splňují ideální podmínky pro názornou ukázku provázanosti města s přírodními ekosystémy. Popovídáme si o vodě v krajině a důležitosti stromů od mladých až po mrtvé stromy. Také si ukážeme, co vše zde můžeme najít z fauny a flory. Vycházka nevyžaduje terénní obuv a je možná za každého počasí. Pro školní třídy je možné udělat pracovní listy.

 

 1. Terénní exkurze od Studénky žel. stanice do PR Kotvice
 • Délku trasy doporučuji minimálně 2 km časově min. 1,5 hod. až 2 hod. cena: 900 Kč
 • Vzdálenost druhé trasy je 4,8 km časově min. 3 hod. a vede kolem rybníku Kačák, který sousedí s Kotvicí. 1 500 Kč
 • Třetí trasa je dlouhá 6,5 km časově i s výkladem a klidným tempem s pauzami na svačinku min. 4 až 4,5h. cena: 2 000 Kč

Příjemná vycházka do CHKO Poodří. Začíná u železniční stanice ve Studénce, po 300 m se dostaneme na stezku, ta vede přes potok Mlýnka a řeku Odru, směrem k PR Kotvici. Po cestě se seznámíme s rostlinami a zvířaty, žijícími v Poodří. Řekneme si mnoho zajímavostí nejen o zvířatech, ale i o ekosystémech, kterými budeme procházet. Díky bohatosti dané lokality, si výklad zpestříme praktickými ukázkami. Na přání učitele je možné program obohatit o konkrétní přírodovědné vědomosti získané ve škole.

 

 1. Terénní exkurze kolem rybníku Kačák u Albrechtiček
 • program trvá: 120 minut
 • Délka trasy 2,5 km
 • cena programu: 1 000 Kč

Pohodová nenáročná trasa kolem rybníka Kačák, který sousedí s rybníkem Kotvice. Se zastávkou na ptačí pozorovatelně v PR Kotvice. Po cestě zahlédneme ptáky z řádu bahňáci, brodivý, vrubozobý či další méně zastoupené řády a také uvidíme meandr řeky Odry.

 

 1. Terénní exkurze Turkov (Poruba)
 • program trvá: 90 – 120 minut (délka lze přizpůsobit i prodloužit)
 • délka trasy 2-3 km
 • cena programu: 1 200 Kč

Jedná se o úžasnou přírodní památku, jež byla vyhlášena v roce 1993. Její unikátnost spočívá nejen v množství druhů a pestré přírody, ale i v lokaci, která se nachází na rozhraní tří ostravských městských obvodů Martinov, Poruba, Třebovice a tudíž je velmi dobře dostupná přímo z městské zástavby. Na tomto místě Ostravy nalezneme poslední fragment zachovalého lužního lesa u řeky Opavy. Kde na velmi malé ploše, žije mnoho druhů vázaných na prostředí tohoto lesa. Ať už se jedná o zástupce ptáků, hmyzu či savců. Z jara, zde můžeme pozorovat porost krásně kvetoucího kosatce žlutého nebo ohroženou měsíčnici vytrvalou. PP Turkov je uvedená v kategorii lokálních mokřadů.

 1. Terénní exkurze na přání
 • program trvá: dle domluvy např. 120 minut
 • cena programu: 1 400 Kč

Pokud byste měli zájem navštívit jiné lokality, než ty které pravidelně provázím, je možné mi napsat email s konkrétní představou, místem uskutečnění a na co byste se chtěli zaměřit. Zaměřuji se na ptactvo a biodiverzitu prostředí.

6. Biodiverzita v okolí školy

 • délka programu: 60 min. (90 min.)
 • cena programu: 1 200Kč

Tento program se může lišit obsahem dle dané lokality. Názorně si vysvětlíme pojem
biodiverzita a proč ji chránit. Prozkoumáme podrobně faunu a floru. Zaposloucháme se do
zpěvu ptáků. Popovídáme si např. o vodě v krajině a důležitosti stromů od mladých
po mrtvé stromy.

7. Terénní exkurze Turkov nově s dvěma odborníky 

 • program vede ekolog Cichá Markéta, botanik Zdena Rozbrojová
 • délka programu: 150 – 240 min.
 • cena programu: 3 500 Kč

Program vhodný na projektový den. Programem provází botanička Ing. Zdena Rozbrojová a
ekolog, ornitolog Ing. Markéta Cichá. V této spolupráci Vám nabízím velmi podrobnou a
odbornou terénní exkurzi zaměřenou na floru a faunu. Žáci kromě odborného výkladu si odnesou i odměnu ve formě přírodniny. Také je bude čekat kolektivní spolupráce nad pracovními listy a spousty dalších úkolů.

8. Terénní exkurze Turkov (Poruba) zaměřená na historii a rostliny

délka programu: 90 min

cena programu: 1 500 Kč

Tuto terénní exkurzi vede úžasná zkušená botanička Ing. Zdena Rozbrojová. Zaměřuje se na floru přírodní památky Turkov a seznámí Vás i s jeho historii.

 

Projektový den

 1. Terénní exkurze PR Kotvice

program trvá: cca. 5 hodin

cena programu je: 2000 Kč (Max. 30 dětí. , v ceně je drobný dárek za absolvování trasy)

Terénní exkurze začíná na zastávce železniční stanice Studénka a vychází se směrem do PR Kotvice. Na trase jsou biotopy např. lesní tůňky, Odra, rybníky, louky a les. Trasa je dlouhá necelých 7 km. Řekneme si mnoho zajímavostí nejen o zvířatech, ale i o ekosystémech, kterými budeme procházet. Ukážeme si invazivní druhy. Díky bohatosti dané lokality, si výklad zpestříme praktickými ukázkami. Zahrajeme si přírodní hru a je možné vzít pracovní list. 

 

 1. Terénní exkurze naučná zámecká stezka Zámek Bartošovice (cesta vody)

program trvá: cca. 5 hodin  

cena programu je: 2 000 Kč (Max. 30 dětí. , v ceně je drobný dárek za absolvování trasy)

Nabízím projektový den přímo v přírodě. Trasa je dlouhá 7 km. Začíná v areálu Zámeckého parku. Pokud budete chtít navštívit Záchrannou stanici v Bartošovicích na Moravě můžeme start vycházky přizpůsobit. Ideálně start v 8 – 9 hodin.  Celý okruh s výkladem trvá přibližně 5 hodin. Naučná Zámecká trasa nabízí různé biotopy např. zástavbu, starý ovocný sad, pole, louky, rybník, řeku Odru, potok Bartošovický a velké množství fauny a flory ke zkoumání.  V průběhu trasy např.  si určíme podle zpěvu, vzhledu různé druhy ptáků, hmyz a jiné živočichy. Budeme mít různé stanoviště a dozvíme se zajímavosti nejen o vodě a přírodě, která bude kolem nás. Pokud budete chtít je možné vzít pracovní listy. Vždy tvořím program tak, aby zaujal žáky a probudil v nich zájem o přírodu. 

 

3. Individuální program dle domluvy

Zde se lze domluvit na individuálním programu v kombinaci s nabídkou kterou nabízím.

Kombinovaný program (přednáška / manuální tvoření)

 

 1. Hnízdění a výroba budek pro drobné ptáky
 • program trvá: 90 minut (2x 45 minut.)
 • cena programu je 1 450 Kč (v ceně je jedna ptačí budka+ přednáška),každá další budka 500 Kč

Tento program je kombinovaný. Nejdříve si budeme povídat o hnízdění ptáků a celkově o jejich ekologii. Ve druhé části stlučou žáci pod mým dohledem jednu budku pro drobné ptactvo, kterou si mohou zavěsit do školní zahrady, popř. zavěsíme společně. Dovezu zdarma jeden kus kvalitní dřevěné stavebnice ptačí budky ze smrkového dřeva. Tloušťka dřeva je 2, 3 cm. Budky jsou sestavené tak, aby se do nich nedostala kuna, ani ji neznehodnotil strakapoud, jsou uzpůsobené pro snadné uchycení k jakémukoli podkladu a pro snadné čištění a jsou otvíratelné.

 

 1. Výroba ptačích krmítek na zimní sezónu
 • program trvá: 90 minut (2x 45 minut)
 • cena programu je 1 450 Kč (v ceně je jedno krmítko + přednáška),každé další krmítko 500 Kč

Tento program je ideální na začátek školního roku na podzim nebo v zimě. Žáky společná práce sbližuje a učí je pracovat v kolektivu. Program má dvě části. V první si povyprávíme o ptácích, kteří odlétají na zimoviště, a kteří u nás zůstávají. Probereme migraci ptáků. Poté přejdeme ke druhé části programu, kdy si žáci mohou stlouct jedno krmítko, které si můžete upevnit do školní zahrady. Krmítko je ze smrkového dřeva, tloušťka dřeva je 2, 3 cm, je velmi stabilní a má na střeše háček pro zavěšení. Pokud budete chtít více krmítek, je potřeba si další krmítko připlatit.

 

 1. Po stopách našich zvířat
 • program trvá: 90 minut (délka lze přizpůsobit)
 • cena programu: 1 500 Kč

Tento program je zaměřený převážně na stopování zvířat. V přírodě nemusíme zvíře vidět, ale jeho přítomnost nám odhalí pobytové znaky jako jsou např. stopy. S žáky se ponoříme do stopování pomocí vizuálních obrázků i odlitků a přiřadíme stopy k našim volně žijícím živočichům. Ve druhé části programu budou mít žáci možnost si stropy sami odlít do předem připravených forem. Dle domluvy můžeme také vyjít na školní zahradu nebo do nejbližší přírody a vyzkoušet si odlévání stop přímo v terénu. Toto však vyžaduje více času. Odlité vyschlé stopy si žáci mohou na památku odnést domů.

 

4. Výroba hmyzích hotelů

 • program trvá: 90 minut
 • cena programu: 1 500 Kč (Každý další hmyzí hotel na víc 300 Kč)

S žáky si popovídáme o světě hmyzu a jeho důležitosti. Ukážeme si praktické ukázky
hmyzích domečků a společně se pustíme do výroby hmyzího hotelu. Každé dítě bude mít
možnost si vyvrtat aku-vrtačkou několik děr do předpřipraveného dřevěného špalku,
pak sešroubovat hmyzí hotel, který můžeme následně upevnit do školní zahrady, a vy
tak můžete s dětmi pozorovat, jak neškodné včely samotářky osídlují domeček. Při vrtání vzniká drobný odpad.