• Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
  • Environmentální poradenství
  • Poradenství v oblasti biodiverzity
  • Polytechnické vzdělávání
  • Propagace ochrany životního prostředí (Den Země..)

Krátce o mně

Jmenuji se Markéta Cichá, a již v dětství mě příroda okouzlila i fascinovala. Zprvu jsem vyrůstala
na přírodovědných dokumentech a pohybovala se kolem koní, později jsem sama začala přírodu, zejména zvířata, fotit.

Studium s přírodovědným zaměřením pro mě bylo jasnou volbou. Absolvovala jsem obor v oblasti ochrany přírody na střední i vysoké škole, i přes můj handicap v oblasti psaní a čtení. Touto cestou bych chtěla poděkovat lidem, kteří mi pomohli v oblasti gramatiky, zejména Ivě P., Kristýně H.
a Veronice M. Moc si jejich pomoci vážím.

Na střední škole jsem pracovala brigádně v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, kde jsem nabyla nenahraditelné zkušenosti v oblasti péče o přírodu, a dodnes s nimi aktivně spolupracuji. Později jsem začala spolupracovat s úžasným ornitologem, ekologem a lektorem ekologie Otakarem Závalským v ZOO Ostrava, kde se zabývám ochranou přírody a krajiny
a zvyšováním biodiverzity. Hlavní náplní mé práce je lektorství environmentálních vzdělávacích programů pro školy.

Ráda vyprávím o přírodě a miluji práci s lidmi, proto se se mnou můžete setkat na některé z přírodovědných přednášek, které pořádám v rámci své práce lektora ekologické výuky.

„Nevím proč, ale když mluvím o přírodě, vždy mě všichni rádi poslouchají, prostě to tak je, a to jsem já, člověk, co dělá to, co miluje.“

Vzdělání

Vzdělání
• Střední zemědělská škola v Novém Jičíně, obor ochrana přírody a krajiny
• Univerzita Palackého, bakalářský učitelský studijní obor Biologie – geologie
• České zemědělské univerzita v Praze, bakalářský studijní program Zootechnika, obor Speciální chovy
• České zemědělské univerzita v Praze, magisterský studijní program Inženýrská ekologie, obor Ochrana přírody.

Osvědčení